Asist Patent, Marka Tescil ve Patent Bavurusu

OPUS DANIÞMANLIK VE EÐÝTÝM HÝZMETLERÝ

OPUS DANIÞMANLIK VE EÐÝTÝM HÝZMETLERÝ

Ksa Aklama :  Uzman Kadrolarýmýz ile Standartlara yönelik eðitim ve Belgelendirme hizmeti vermekteyiz
Kategori :  ISO Eðitim ve Danýþmanlýk Firmalarý
Web Adresi :  http://www.opusdan.com
Bulunduu ehir :  Ankara
Adres :  Bardacýk Sokak No. 36/9 Kavaklýdere- ANKARA
Telefon :  0312 425 47 40
Faks :  0312 417 08 36
Firma Detayl Aklama
OPUS Danýþmanlýk & Eðitim uluslararasý akreditasyonlu, Türkiye ve çevre ülkelere, ISO 9001:2015, Tarým Bakanlýðý HACCP Gýda Üretim Sertifikasyonu, ISO 14001:2015, ISO 22000:2005, FSSC 22000, IFC Uluslararsý Gýda Standardý, PAS 220, OHSAS 18001:2007, ISO 10002, ISO 13485, ISO/TS 16949, ISO 50001, ISO 27001, GMP, BRC, GOTS, AZOTEX, GOST-R, UKR-SEPRO, HOTEQ-500, ISO 20000, HOTEQ-500, HELAL v.b. belgelendirme yetkisine sahip kuruluþtur. OPUS Danýþmanlýk & Eðitim bünyesinde 36 Baþ Denetçi 8 Teknik Uzman ve 7 yönetim personeli bulunmaktadýr. OPUS Danýþmanlýk & Eðitimbelgelendirme faaliyetlerinin, Avrupa Birliði sürecinde ülkemiz açýsýndan önemini bilerek, tüm faaliyetlerini ulusal ve uluslararasý yönetmelik ve standartlara uygun olarak gerçekleþtirir. OPUS Danýþmanlýk & Eðitim sertifikasyon hizmetlerinde uzmanlaþmýþ ve kalifiye profesyonel kadrosu ile müþteri memnuniyetini saðlamayý kendine temel ilke edinmiþ ve bu ilkeyi belgelendireceði firmalara da benimsetmeyi amaç edinmiþtir.